Είσοδος στην υποστήριξη

Επικοινωνία

  • Τηλ.:+30 2612.342.330
  • Mail:info@interlogic.gr
  • Διεύθυνση: Κεφαλληνίας 7, Πάτρα

Κλείσιμο

Υποστήριξη

Εφαρμογές

Συστήματα διαχείρισης

Στάθμευση

Ηλεκτρονική επιτήρηση ελεγχόμενης στάθμευσης, αυτοματοποιημένη έκδοση κλήσεων και καταγραφή.

Ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων

Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, παραλαβή, διαχείριση και διακίνηση εγγράφων για φορείς του δημοσίου και δήμους.

Call Centers

• Ολοκληρωμένα συστήματα έγκαιρης και αξιόπιστης αναγγελίας και διαχείρισης βλαβών
• Εγκατάσταση και βελτιστοποίηση τηλεφωνικών δομών για Call Centers

Εφαρμογές

Android

Ανάλυση, σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών Android

WEB

Ανάλυση, σχεδιασμός και ανάπτυξη Web εφαρμογών

Custom

Ανάλυση, σχεδιασμός και ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών, στα μέτρα της επιχείρισής σας

Κύρια Projects

Image

Εποπτεία Ελεγχόμενης Στάθμευσης

Η εταιρία μας παρέχει ένα εξειδικευμένο σύστημα εποπτείας της ελεγχόμενης στάθμευσης. Αξιοποιόντας στο μέγιστο τις νέες τεχνολογίες, δίνουμε στους δημοτικούς υπαλλήλους τα μέσα ώστε να αξιοποιούν καλύτερα το χρόνο τους και να αυξήσουν τη παραγωγικότητά τους. Ο έλεγχος, η βεβαίωση της παράβασης και η έκδοση κλήσης γίνονται ταχύτερα από ποτέ, με ελάχιστα λάθη, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων για το προσδιορισμό της διεύθυνσης, λήψη φωτογραφίας παραβάτη, διασταύρωση στοιχείων και καταχώρηση της κλήσης. Ταυτόχρονα, παρέχονται αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για την καθημερική κινητικότητα ανα οδό, δημοτικό υπάλληλο, παραβάτη κλπ. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για μικρούς ή μεγάλους δήμους, με γνώμονα την σταθερότητα, την ευκολία χρήσης και το χαμηλό κόστος. Η πρώτη εφαρμογή έγινε στο Δήμο της Πάτρας με άριστα αποτελέσματα, ενώ άλλοι δήμοι ακολουθούν με λύσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες και ανάγκες τους.
Περισσότερα

Image

Ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων

Η 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι η καταλυτική ημερομηνία κατά την οποία όλοι οι φορείς του δημοσίου οφείλουν να εναρμονιστούν με την κοινή υπουργική οδηγία σχετικά με την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων στο δημόσιο. Η Εταιρία μας παρέχει ένα εξειδικευμένο σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης, που αφορά την ηλεκτρονική παραλαβή, χρονοσήμανση (πρωτόκολλο), διανομή και αποθήκευση εγγράφων. Πρόκειται για ένα πλήρως διαδικτυακό σύστημα για την κεντρική διαχείριση και διακίνηση των εγγράφων, προσαρμοσμένο με σύγχρονο τρόπο στις ανάγκες λειτουργίας ενός δημόσιου φορέα και βελτιστοποιημένο ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών και εργαλείων, σύμφωνα με το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με το νέο τρόπο διαχείρισης και διακίνησης εγγράφων, προκύπτουν σημαντικά οφέλη για τη λειτουργία του Δήμου / Υπηρεσίας, για την εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος.

Image

Αναφορά συμβάντων για Smart Phones

Η εφαρμογή απευθύνεται σε δήμους και υπηρεσίες που ενδιαφέρονται να αυξήσουν δραματικά την ταχύτητα απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης, βλάβες, πυρκαγιές κλπ. Κάθε πολίτης / δημότης μπορεί άμεσα και χωρίς κόστος να δηλώσει με ακρίβεια το σημείο του συμβάντος και να λάβει ζωντανή ενημέρωση για την ανταπόκριση της υπηρεσίας.
Το σύστημα έχει δοκιμαστεί με εντυπωσιακά αποτελέσματα στο μητροπολιτικό δήμο της Νέας Υόρκης. Είχαμε τη χαρά και την τιμή να συμμετέχουμε στο project ώς εξωτερικοί συνεργάτες, τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην ανάπτυξη της εφαρμογής. Για πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε

Image
Image
Image
Image
Image