Εφαρμογή ελέγχου και επίδοσης κλήσεων InterPark

Για μικρούς ή μεγάλους δήμους που επιθυμούν τον απόλυτο έλεγχο στην ελεγχόμενη στάθμευση.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η εφαρμογή ελέγχου και επίδοσης κλήσεων έχει αναπτυχθεί ως «native android application». Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι είναι σχεδιασμένη να εκμεταλλεύεται όλες τις δυνατότητες της συσκευής (Τηλέφωνο ή Tablet).

Έχει σχεδιαστεί με γνώμονα το τρίπτυχο: ευχρηστία, ασφάλεια, ταχύτητα. Διαθέτει μεγάλα πλήκτρα προκειμένου να είναι εύκολη η εισαγωγή της ζητούμενης πληροφορίας στις δύσκολες συνθήκες που εργάζονται οι υπάλληλοι που το χρησιμοποιούν. Ακόμα έχουν χρησιμοποιηθεί τα τελευταία πρωτόκολλα ασφάλειας καθώς και πολλές βέλτιστες πρακτικές που καθιστούν πρακτικά το σύστημα άτρωτο σε τυχόν κακόβουλες επιθέσεις.

Όσον αφορά στον τομέα της ταχύτητας δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ελαχιστοποίηση της διακινούμενης πληροφορίας και την συμπίεση της, όπου ήταν αυτό δυνατό, πριν «μεταδοθεί» στον εξυπηρετητή. Συμπληρωματικά χρησιμοποιήθηκαν τα πιο γρήγορα πρωτόκολλα επικοινωνίας προκειμένου ο χειριστής να εξυπηρετείται πραγματικά από την εφαρμογή και όχι να ταλαιπωρείται περιμένοντας.

ΕΙΣΟΔΟΣ

Όταν ανοίγει η εφαρμογή προτρέπει τον χρήστη να εισάγει το όνομα του και τον προσωπικό του κωδικό
Σε περίπτωση επιτυχημένης εισόδου ο χρήστης έχει άμεση πρόσβαση στην διαδικασία της καταχώρησης πινακίδας οχήματος.

Διαδικασία Καταχώρησης Οχήματος

Στην καταχώρηση του οχήματος, ο χρήστης αρχικά πληκτρολογεί την πινακίδα του οχήματος προς έλεγχο. Τα πλήκτρα data entry είναι ευανάγνωστα. Επίσης υπάρχει «κουμπί» ώστε να μπορεί να διορθώνει ότι πληκτρολόγησε. Η επιλογή αυτή σβήνει ένα-ένα γράμμα προς τα πίσω. Επίσης υπάρχει επιλογή για να γίνεται εναλλαγή από ελληνική γραμματοσειρά σε ξένη και αντίστροφα.
Με την καταχώρηση του αριθμού της πινακίδας γίνονται οι κάτωθι έλεγχοι:
Εάν το όχημα ανήκει σε πιστοποιημένο μόνιμο κάτοικο, τότε εμφανίζεται το αντίστοιχο μήνυμα ειδοποίησης και το όχημα απλώς καταχωρείτε στο σύστημα με την κατάλληλη ένδειξη του μόνιμου κατοίκου (flag).


Εάν το όχημα είναι κανονικά σταθμευμένο ( διαθέτει έγκυρη κάρτα στάθμευσης) και είναι εντός του χρονικού πλαισίου όπως ορίζεται από την αντίστοιχη ζώνη στάθμευσης (μίας ή δύο ωρών), το καταχωρεί ως ενεργό όχημα ώστε να είναι διαθέσιμο για μετέπειτα έλεγχο.
Εάν το όχημα είναι στην ίδια θέση και έχει έγκυρη κάρτα, αλλά το συγκεκριμένο όχημα έχει ξανά καταχωρηθεί σε αυτή την θέση νωρίτερα με άλλη κάρτα στάθμευσης, τότε το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη ότι το όχημα είναι «ΑΝΕΥ ΚΑΡΤΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» και στις παρατηρήσεις της κλήσεως σημειώνεται ότι έχει πολλαπλή κάρτα και πρέπει να κοπεί κλήση με την παράβαση αυτή. Το σύστημα κατόπιν μεταβαίνει αυτόματα στο μενού της επίδοσης κλήσεως.


Το όχημα έχει έγκυρη κάρτα, αλλά ο ιδιοκτήτης του άλλαξε θέση στάθμευσης, και η κάρτα είναι σε ισχύ ακόμα. Τότε το όχημα έχει υποπέσει σε παράβαση δεύτερης στάθμευσης εντός της ίδιας χρονικής περιόδου (πρωινή ή απογευματινή), και συνεπώς εφαρμογή μεταβαίνει στο μενού της κλήσεως με την αιτιολογία «ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ»


Στην ίδια παράβαση ισχύει και όταν το όχημα καταχωρείτε ως νέο με έγκυρη κάρτα στάθμευσης, σε μία θέση, αλλά το συγκεκριμένο όχημα έχει ξανά σταθμεύσει νωρίτερα σε άλλη θέση εντός της ίδιας χρονικής περιόδου και έχει καταχωρηθεί από άλλον χρήστη.
Το όχημα το οποίο καταχωρείτε δεν διαθέτει κάρτα στάθμευσης, τότε θα πρέπει η εφαρμογή να μεταβαίνει αυτόματα στο παράθυρο των κλήσεων με την αιτιολογία της «ΑΝΕΥ ΚΑΡΤΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ»
Το όχημα το οποίο καταχωρείτε διαθέτει κάρτα στάθμευσης που έχει ξυσμένα μεταγενέστερα στοιχεία από την χρονική στιγμή της καταγραφής τότε η εφαρμογή μεταβαίνει αυτόματα στο παράθυρο των κλήσεων με την αιτιολογία της «ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΚΑΡΤΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ»


Το σύστημα αυτόματα υπολογίζει τον μέγιστο χρόνο στάθμευσης των καταχωρημένων οχημάτων ανάλογα με την ζώνη στην οποία βρίσκονται. Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι υπάρχει ένας χρόνος «χάριτος» ο οποίος είναι 15 λεπτά μετά την λήξη της κανονικής περιόδου. Αυτό σημαίνει ότι εάν ένα όχημα έχει σταθμεύσει σε ζώνη μίας ώρας, τότε το σύστημα βγάζει παράβαση μόνο αν το όχημα έχει υπερβεί τον χρόνο μετά από 75 λεπτά και όχι από 60 λεπτά. Ο χρόνος αυτός «χάριτος» είναι παραμετροποίησιμος από τον διαχειριστή του συστήματος.